Categorii articole

Investitii de (simpla) inlocuire. Definitie

In acceptiunea art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, investitia de simpla înlocuire reprezinta o investitie prin care se inlocuieste o cladire existenta (sau un echipament), sau parti din acestea, cu unele noi, moderne, fara a se obtine o crestere capacitatii de productie de cel putin 25% sau fara se realiza schimbari fundamentale privind productiei sau tehnologia utilizata.

Nu pot fi considerate investitii de inlocuire, de exemplu, urmatoarele: demolarea unei cladiri avand o vechime de cel putin 30 de ani, inlocuirea cu o cladire moderna, sau renovarea fundamentala a unei hale de productie existente.

Renovarea poate fi considerata fundamentala atunci cand costul total reprezinta minim 50% din valoarea noii cladiri realizate,conform art. 2, pct. 17 din Reg. CE nr. 1857/2006.

Despre investitia initiala puteti citi AICI.

Investitie initiala, definitie...

Pentru mai multe linii de finantare (de exemplu schema de ajutor de stat care urmeaza a fi lansata in 2010 de MADR – si care va unifica practic continutul schemelor complement XS13 / 2008 si XS28 / 2008) se pune problema “investitiei initiale”.

Prin investitie initiala se intelege acea investitie in active corporale si/sau necorporale in scopul infiintarii unei unitati noi, extinderii unei unitati existente, diversificarii productiei aferente unei unitati cu noi produse si a schimbarii fundamentale a procesului de productie, in ansamblul sau, aferent unei unitati existente.

Despre investitia de inlocuire puteti citi AICI.

Inregistrare proiecte POS CCE axa 1

Inregistrarea online proiectelor pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 1 – Un sistem inovativ si ecoeficient de productie se realizeaza pe web-site-ul Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comert si Mediul de Afaceri.

Adresa este poscce punct mimmcma punct ro.

Domeniile de interventie pentru care se inscriu proiecte sunt:
- D 1.1 Operatiunea a) – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile şi intangibile (investitii mici pentru IMM, investitii mari pentru IMM, Investitii in Intreprinderile mari)
- D 1.1 Operatiunea c) – Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare
- D 1.1 Operatiunea d) – Sprijin pentru implementarea standardelor internationale
- D 1.3 – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului

Mai multe informatii despre sectorul IMM…

Intreprinderi partenere, intreprinderi legate...

Asa cum spuneam AICI, pentru stabilirea dimensiunii intreprinderii dumneavoastra trebuie sa tineti cont de 3 criterii:
- numarul mediu de salariati;
- cifra de afaceri;
- valoarea activelor totale;

Intreprinderi partenere
Aveti o intreprindere partenera daca:
- capitalul social si/sau drepturile de vot detinute la cealalta firma sunt egale sau mai mari de 25%;
- o alta firma detine mai mult de 25% din capitalul social sau drepturile de vot ale firmei dumneavoastra;

Intreprinderi legate
Intreprinderea dumneavoastra este legata de o alta firma daca:
- O intreprindere detine majoritatea actiunilor sau drepturilor de vot la o alta intreprindere.
- O intreprindere are dreptul de a numi sau demite majoritatea persoanelor din consiliul de administratie, conducerea intreprinderii sau organismele de supraveghere ale altei intreprinderi.
- Contractul dintre intreprinderi sau o clauza din actul constitutiv sau statutul uneia dintre intreprinderi, permite uneia dintre intreprinderi sa exercite o influenta dominanta asupra celeilalte.
- O intreprindere are posibilitatea prin acord de a exercita controlul asupra actiunilor sau majoritatii drepturilor de vot din cealalta intreprindere.

Reguli de calcul
Datele, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, ale unei întreprinderi partenere sau legate cu o altă întreprindere se vor stabili pe baza situaţiilor financiare anuale şi a altor date ale întreprinderii ori, dacă există, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă, care se vor cumula cu datele oricărei întreprinderi partenere a întreprinderii în cauză, situată imediat în amonte sau în aval de aceasta, proporţional cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente).

Daca intreprinderea partenera cu intreprinderea dumneavoastra are la randul sau alti parteneri, dumneavoastra trebuie sa adaugati doar datele intreprinderilor partenere intreprinderii dvs., situate imediat in aval sau in amonte de intreprinderea dumneavoastra.

In cazul in care intreprinderea partenera este legata de alta intreprindere, 100% din datele intreprinderii legate trebuie incluse in datele intreprinderii dumneavoastra. Ulterior si dumneavostra includeti in datele firmei dumneavoastra procentajul egal capitalul detinut la firma partenera

Datele întreprinderilor cu care întreprinderea dvs.este legată trebuie să provină din situaţiile financiare anuale proprii şi din celelalte date consolidate, dacă acestea există. La acestea se adaugă, în mod proporţional, datele oricărei întreprinderi partenere a acestor întreprinderi legate, situată imediat în amonte sau în aval de acestea, cu excepţia cazului în care au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

IMM-urile si fondurile structurale

.

Din punct de vedere fiscal, clasificarea intreprinderilor are la baza Codul fiscal (Legea 571 din 22 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Din punct de vedere al fondurilor structurale insa, abordarea este putin diferita, documentul care stabileste criteriile de incadrare in categoria IMM-urilor fiind Legea 346/2004 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor (cu modificarile si completarile ulterioare), publicata im Monitorul Oficial nr. 681 din 29 iulie 2004.

Astfel, sunt definite urmatoarele categorii de intreprinderi:

- microintreprinderi (numar mediu de salariati pana la 9 SI cifra de afaceri mai mica de 2 mil. Euro sau valoarea activelor totale mai mica de 2 mil. Euro)

- intreprinderi mici (numar mediu de salariati intre 10 si 49 SI cifra de afaceri mai mica de 10 mil. Euro sau valoarea activelor totale mai mica de 43 mil. Euro)

- intreprinderi mijlocii (numar mediu de salariati intre 50 si 249 SI cifra de afaceri mai mica de 50 mil. Euro sau valoarea activelor totale mai mica de 43 mil. Euro)

- intreprinderi mari: orice intreprindere care depaseste plafoanele stabilite mai sus;

.

Atentie: criteriul privind numarul de salariati este obligatoriu, in timp ce este suficient sa se respecte unul din plafoanele privind cifra de afaceri si activele totale.

Important!!! In stabilirea datelor intreprinderii dumneavoastra trebuie sa tineti seama de legaturile existente cu alte intreprinderi, respectiv intreprinderi partenere sau legate.

Mai multe despre acest subiect puteti citi AICI.

.

Fonduri pentru IMM … pentru “depasirea crizei”

Ministerul de finante va derula, cel mai probabil incepand cu prima parte a anului 2010, un nou program din seria “ajutoarelor de minimis”.

Prin acest program, IMM-urile vor putea beneficia de alocari nerambursabile de pana la 500.000 Euro pentru depasirea crizei.  Bugetul programului este de circa 220 milioane Euro.

Proiectul Hotararii de Guvern poate fi descarcat de aici.

.

Mai multe informatii legate de IMM-uri puteti gasi AICI.

.